Zakelijk


Zakelijk verantwoord organiseren en plannen

Werk wordt gedaan om iets te bereiken, om klanten te bedienen, om goede zorg te realiseren. Daarbij is het altijd van belang om de zakelijke kaders goed in het oog te houden.
We zoeken daarbij de aansluiting met de bedoeling van het werk, wie de klanten of cliënten zijn, wat het werk inhoudt, wie het werk kunnen doen, hoe je samen het werk goed kunt organiseren en de werkprocessen goed kunt vormgeven. Om aan alle eisen te kunnen voldoen is een aansluitende werkplanning en personeelsplanning van groot belang. Deze planningen moeten bovendien binnen zakelijk haalbare kaders passen. Denk aan grenzen aan de beschikbare tijd, beschikbare middelen, beschikbare mensen, beschikbaar geld.

Dat is niet alleen een kwestie van goed organiseren en plannen, maar ook van goed rekenen. Met onze rekentools kunnen we dit rekenwerk snel en betrouwbaar uitvoeren op basis van uw gegevens. U ontvangt de transparante en begrijpelijke uitkomsten in de vorm van een rapportage en mondelinge toelichting.

Meer weten? Maak een afspraak met Erna van der Weerd. Zij informeert u graag verder in een vrijblijvend gesprek.

 

Een voorbeeld: het verband tussen roosterdiensten en een passende bezetting

Op basis van uw roosterdiensten is met onze rekentool snel een goed inzicht te krijgen van de bezetting op ieder moment van de dag. Daarmee kunt u bijvoorbeeld binnen uw team een goede dialoog voeren over de bij uw werkproces passende werktijden.

 

bezettting_maandag_AdMova