Werkdrukalarm: meten = weten


Gehandicaptenzorg 

Bent u P&O adviseur of Arbo-coördinator en wilt u praktisch advies of een training over een verbindende aanpak van werkdruk in de gehandicaptenzorg?

Werkdrukalarm

We helpen u graag aan de hand van het door Erna van der Weerd geschreven Werkdrukalarm voor de branche Gehandicaptenzorg uit 2002. Nog steeds actueel en onderdeel van de arbocatalogus voor de Gehandicaptenzorg:

“Het Werkdrukalarm is een zeer uitgebreide methode om op alle niveaus in een organisatie in de gehandicaptenzorg werkdruk te meten en aan te pakken. Je hoeft niet alles te gebruiken van het alarm. Er kunnen ook heel goed delen los worden ingezet.”

Bron: http://www.profijtvanarbobeleid.nl/werkdruk/metenisweten.shtml