Duurzaam


Duurzame inzetbaarheid & zakelijk verstandig organiseren

Een goede verbinding tussen duurzame inzetbaarheid en zakelijk verstandig organiseren zorgt voor kostenbesparing, meer werkplezier, beter gemotiveerde medewerkers en een gezonde en prettige werkomgeving. We werkten toe naar een gezonde werkdrukbalans en een goede afstemming tussen werk en inzet van medewerkers. Dat doen we met aandacht voor zelfsturende/zelforganiserende en betrokken teams als motor voor een transparante en verantwoorde manier van werken. We willen mensen en organisaties uitdagen om het werk zo te organiseren dat medewerkers kunnen doen wat bij hen past en wat er écht voor hen toe doet. Als de werkprocessen aansluiten op de mogelijkheden en inzetbaarheid van medewerkers, is tegelijk een belangrijke stap gezet naar een goede werkdrukbalans.

 

Job-Demands-Resources: duurzaamheid centraal 

De basis voor duurzaamheid in onze aanpak is het Job-Demands-Resources model*, dat hieronder is weergegeven.

 

Job-Demands-Resources model-AdMova

 

Belangrijke elementen hierin zijn aan de ene kant de belastende kenmerken van het werk (werkstressoren). Denk aan werkdruk, problemen met het combineren van werk- en privéverplichtingen, hoog werktempo, “op je tenen lopen” qua deskundigheid enzovoorts. Als deze werk stressoren lang voortduren, kunnen ze tot stressreacties leiden, zoals prikkelbaarheid, gebrek aan humor, wantrouwen, slaapproblemen. Op de langere termijn kunnen ernstiger gevolgen optreden zoals burn-out en depressie.

Aan de andere kant staan de energiebronnen. Mensen die voldoende energie uit hun werk kunnen halen, voelen zich meer verbonden met hun werk en kunnen daarin helemaal opgaan. Je kunt ook zeggen: de medewerkers zijn meer bevlogen aan het werk, werken meer met hart en ziel aan hun taken.

Persoonlijke hulpbronnen zoals zelfvertrouwen, optimisme en veerkracht helpen om stressreacties te beperken en bevlogenheid te vergroten.

De uitkomsten of effecten van het werken op de medewerkers zelf worden hierdoor weer in positieve zin beïnvloed. Mensen hebben meer plezier in het werk, zijn creatiever en voelen zich vakbekwaam en competent en meer verbonden met de organisatie en andere medewerkers. En dat leidt weer tot betere prestaties, betere samenwerking, betere kwaliteit, betere processen, betere sfeer op het werk.

Voor wie?

Wij werken voor u en met u in zorgorganisaties, voor overheden en 7×24 uurs dienstverleners op basis van wetenschappelijke kennis over arbeidstijdenmanagement, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en “leren zelfsturen”.  Meer weten? Neem contact met ons op, we helpen u graag verder.

____________________

*Zie bijvoorbeeld Schaufeli, W.B. & Bakker, A.B. (2004). Job demands, job resources, and their relationschip with burnout and engagement:  A multiple-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25, 293-315.