Verbinden strategie en beleid


Strategie en beleid moeten goed verbonden zijn met de uitvoering van het werk van alledag

Dat was altijd al belangrijk, maar bij de huidige transities in de zorg neemt dit belang nog verder toe.

Verbindingspunten die samenhangen met betere prestaties zijn onder meer*:

  1. Merkbaar goed luisteren naar cliënten en daar naar handelen.
  2. Zorgen voor wederzijdse betrokkenheid tussen medewerkers en management bij de visie en ambitie van de zorgonderneming.
  3. Aandacht geven aan goede communicatie en inspirerend leiderschap.

Goede communicatie, afstemming en betrokkenheid zijn ook nodig om een organisatie tot een samenhangend geheel te maken.

Bekeken vanuit wat de cliënt nodig heeft, leidende professionaliteit en een dienende organisatie helpt het om gaten of “gaps” in de verbinding tussen HRM & Zorg;  uitvoering & beleid te dichten.

MindTheGapVictoria

 

Wij kunnen uw organisatie-“gaten” in kaart brengen met ons instrument de “Stairway”.

  • Daarmee maken we zeer snel inzichtelijk in hoeverre uw personeelsbeleid en personeelsstrategie afgestemd is op de dynamiek in de zorgvraag.
  • U ziet op het dashboard van de Stairway op welke punten nadere afstemming is.
  • U heeft hiermee een helder startpunt voor de dialoog tussen HRM, Zorgmanagement en bestuur.
  • Het werken met de Stairway vraagt weinig tijd. In een sessie van een uur heeft u al de kern voor een beter afgestemd beleid in handen waarmee organisatie”gaten” gedicht kunnen worden.

De uitkomsten van de Stairway bieden u ook aangrijpingspunten voor een dialoog over het versterken van verbindingen in uw organisatie.
Deze uitkomsten zijn bijvoorbeeld ook bruikbaar bij de start van onze werkgeoriënteerde intervisie- en coaching-trajecten voor managers, teamleiders en medewerkers.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
We informeren u graag verder.

 

* Zie ook ActiZ (2013) In beweging. Achtergrondrapportage. Inzichten vanuit de Benchmark in de Zorg 2013.

Op al onze aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.