Taaktuner voor zelfsturende teams


Echt inzicht in schaarse tijd en prioriteiten stellen met de Taaktuner

De taaktuner ondersteunt u bij het helder maken van het werk in uw team, op een begrijpelijke en inzichtelijke manier, met respect voor ieders mogelijkheden.

taaktuner logo–DEF (1)

 Wat kunt u doen met de Taaktuner?

 1. De Taaktuner biedt u duidelijke en meetbare gegevens waarmee u met elkaar in gesprek kunt gaan gaan over prioriteiten, de werkorganisatie en de werkverdeling.
 2. Met de Taaktuner krijgt u weer regie over uw eigen tijd.
 3. De taaktuner geeft u en uw team inzicht in hoe u uw tijd besteedt.
 4. U ziet of u risico’s loopt op een te hoge werkdruk.
 5. U ziet of u samen haalbare en beloofbare afspraken maakt.
 6. U ziet wat uw collega’s aan druk ervaren en leert waardoor dat komt.
 7. U kunt heldere en haalbare resultaatafspraken maken.
 8. U kunt aangeven wat voor u haalbare werkresultaten zijn binnen de tijd die u beschikbaar heeft.
 9. De resultaten van de Taaktuner bieden u aangrijpingspunten om tot een betere productiviteit en een betere afstemming op een werkpakket dat vanuit een menselijk perspectief verantwoord is.
 10. De Taaktuner stimuleert zelfregie van medewerkers en zelfmanagement van teams.

De Taaktuner: tool voor het ontwikkelen van zelfmanagement in teams

De Taaktuner is een online tool waarmee professionals inzicht en sturingsmogelijkheden op hun tijd terugkrijgen. De Taaktuner maakt de eigen werkvoorraad en de manier waarop de beschikbare tijd afgestemd kan worden op de gevraagde tijd duidelijk. Dat biedt een solide basis voor het samen maken van haalbare afspraken en voorkomt onhaalbare verwachtingen over werkelijke besteedbare tijd. De Taaktuner ondersteunt teams bij het vinden van oplossingen voor een haalbare en optimale productiviteit, en draagt daarmee bij aan een verantwoorde zelfstandige invulling van de werktijd door teamleden, De Taaktuner helpt zo om de samenwerking en zelfmanagement in teams te ontwikkelen.

Haalbare, evenwichtige en gezonde werkafspraken maken in teams

Dat is wat u met de Taaktuner kunt bereiken. De Taaktuner is een on-line tool dat deuren opent om uw werktijd in te zetten voor haalbare, evenwichtige en gezonde werkafspraken. Dat bereikt u doordat u zelf uw inzet en tijdsbesteding glashelder kunt maken, maar ook door dat te delen met uw mede-teamleden. Dat is de basis om met elkaar te komen tot een betere afstemming tussen de werkvoorraad, beschikbare tijd en beoogde resultaten. De Taaktuner is eenvoudig te gebruiken. Het instrument geeft een helder overzicht van de organisatie en planning van uw werk als individueel teamlid, maar ook van het werk van het gehele team.

Uw werk managen met de Taaktuner: kritisch kijken naar ad hoc planning en waan van de dag

De Taaktuner biedt een praktisch en duidelijk inzicht in werkdrukpieken en -dalen, tijdlekken, versnippering van tijd, afhankelijkheden en afstemmogelijkheden. De uitkomsten maken inzichtelijk hoeveel tijd verloren gaat door ad hoc planning en de waan van de dag.

Hoe ziet de Taaktuner eruit?

Het dashboard van de Taaktuner geeft u inzicht in het werk dat u doet, het werk dat eraan komt en wat collega’s in uw team in hun eigen werkplanning hebben staan. Deze transparantie helpt u om als team werk beter af te stemmen, een betere verdeling van het werk te bereiken, om elkaar te helpen. Maar de Taaktuner helpt ook om samen meer structurele oplossingen te ontwikkelen de dingen te doen die er echt toe doen, om het werk goed te plannen en scherp te kijken naar de onderlinge taakverdeling en invulling van werkzaamheden.

Taaktuner dashboard

Klik hier voor een korte introductiefilm.

Aan de slag met de Taaktuner: grip op dynamiek en onvoorspelbaarheid van het werk,
ons aanbod:

We bieden u praktische introductie en training om met uw team aan de slag te gaan met de Taaktuner.

Tijdens deze training doorlopen we op een systematische manier:

 • de  kenmerken werkvoorraad, het werkproces en de manier van werken in het team;
 • de organisatie en planning van uw eigen werk;
 • het omgaan met dynamiek en onvoorspelbaarheid van het werk;
 • terugdringen van versnippering van tijd;
 • bewust omgaan met de besteding van uw schaarse tijd;
 • afspraken maken die u na kunt komen;
 • op reële en gezonde manier uw beschikbare, schaarse tijd indelen.

We besteden daarbij aandacht aan de individuele medewerkers en aan het gehele, samenwerkende en verantwoordelijke team.

 • We begeleiden uw teamleden met intervisie en coaching om (meer) werkplezier te ontwikkelen.
 • We kijken naar de specifieke aspecten van werken buiten 9.00 – 17.00 uur, het werken op onregelmatige tijden en het werken in roosterdiensten.

Daarnaast kijken we desgewenst naar:

 • De harde relatie tussen tijdschaarste en de HR gegevens van uw team, zoals hoeveelheid personeel en deskundigheid.
 • De meetbare werksituatie in uw organisatie – met behulp van HR-analytics en werkproces-analyse, voor een gezonde toekomstbestendige basis plannen en organiseren van het werk.

Diagnose – Dialoog – Doen

De Taaktuner maakt deel uit van de gevalideerde aanpak van het Kennisnetwerk Archimedes om samen goed te leren om te gaan met schaarse tijd.

Daarin staan de stappen Diagnose – Dialoog – Doen centraal.

Sjoelbaksyndroom

Het gedachtengoed achter de Taaktuner is te vinden in Maarten de Winter’s boek “Het sjoelbaksyndroom” (2011), Amsterdam, Pearson Education Benelux.

Nieuwsgierig naar een kennismaking met de Taaktuner?

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met met Erna van der Weerd – M: 06-23880245.