Plannen en roosteren voor zorgteams


Kerntraining “Plannen en roosteren”  voor zorgteams

De kerntraining “Plannen en roosteren” voor zorgteams stimuleert de dialoog over de organisatie en planning van de zorg en een gezonde, bedrijfskundig verantwoorde inzet van medewerkers.

team

Eigen ervaring, kennis en visie van teamleden spelen een sleutelrol bij het op een professionele manier vormgeven van de zorgorganisatie en de planningsorganisatie. De Kerntraining “Plannen en roosteren” maakt deze teambronnen toegankelijk en is daardoor zeer geschikt voor  teams die werken vanuit een zelfsturend kader.

Wij verzorgen maatwerk Kerntrainingen “Plannen en roosteren” voor teams op uw locatie. Deze Kerntraining bestaat uit 6 onderdelen:

  1. Startgesprek met MT, voor het bespreken van bestaande of gewenste uitgangspunten en kaders voor de teams.
  2. Team-contractering.
  3. Informatie verzamelen op basis van de behoeften van het team.
  4. Doorrekenen en toetsen formatie en inzet van medewerkers door AdMova
  5. Toepassen uitkomsten van deze toetsing door het team.
  6. Evalueren van de werkwijze.

De doorlooptijd van de Kerntraining “Plannen en roosteren” is ongeveer 6 weken. Daarin zijn twee trainingsdagdelen voor teamleden opgenomen.

In aansluiting op de Kerntraining is het mogelijk om een begeleidingsabonnement af te sluiten.

Wij informeren u graag over de Kerntraining “Plannen en roosteren” voor teams. Wilt u meer weten, heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Op al onze aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.