Overheid


Samen op weg naar goede en verantwoorde dienstverlening

De dienstverlening vanuit de verschillende overheidsdiensten komt steeds meer op “scherp”  te staan. Bezuinigingen en transities, verandering van rollen, taken en verantwoordelijkheden van overheid en burgers, maar ook verandering van werkwijzen, gebruik van technologieën en social media spelen daarin een belangrijke rol.

Burgers willen een persoonlijke, maar ook zakelijke en betrouwbare dienstverlener. Dat vereist een goede afstemming tussen behoeften en vragen van burgers en de mogelijkheden en beperkingen van de overheidsdienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan openingstijden en bereikbaarheid, beschikbaarheid van deskundigheid, of cruciale real-time reacties vanuit de politie, brandweer, ambulancediensten.

Het succes van de afstemming tussen wat burgers vragen en wat de overheid kan doen hangt uiteindelijk af van de medewerkers die het werk voor de burgers uitvoeren.

Hulp bij het (zelf)organiseren

AdMova bekijkt samen met de dienstverleners binnen de overheid (gemeente, rijk) hoe er een optimale afstemming gevonden kan worden tussen de mogelijkheden van de dienstverlener, de inzet medewerkers en de vraag van burgers.

Opleidingen

AdMova verzorgt verschillende opleidingen en trainingen met een open inschrijving over werkdruk, goed omgaan met de tijd, verantwoord plannen en roosteren, speciaal voor de overheid.

Hulp bij het plannen –  in dialoog

We helpen dienstverleners bij het realiseren van een planning met “Vitale tijden”. Het ontwerpen en organiseren van vitale tijden is een proces met aandacht voor effectiviteit, kwaliteit en menselijkheid.
Dat doen we via een open dialoog. Met aandacht voor een goede balans tussen de belangen van de overheid, de burgers, de medewerkers en de maatschappij.

We werken daarbij met een concrete, stapsgewijze aanpak om met elkaar in gesprek te gaan. Deze aanpak bieden we ook aan in de vorm van een dialoogtraining.

Wilt u informatie over de dialoogtraining “Vitale tijden” voor uw team of afdeling? Neem dan contact met ons op.

 Vitale tijden_2_AdMovaWerkdrukbalans bij ploegendiensten en onregelmatige werktijden

Als u wilt weten of het werk voor medewerkers in ploegendienst of met onregelmatige werktijden op een verantwoorde en duurzame manier is georganiseerd en gepland, kijk dan eens naar onze aanpak Werkdrukbalans 7×24 uur. Met deze aanpak krijgt u een goed overzicht van verbeterpunten.

Sjoelbakdialoog

AdMova heeft in samenwerking met Maarten de Winter van het Kennisnetwerk Archimedes een praktisch instrument ontwikkeld om het gesprek met elkaar aan te gaan over de organisatie van schaarse tijd: “Aan de bak met DE SJOELBAKDIALOOG Speelse vragen over de organisatie van schaarse tijd. 

Daarin besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • overzicht houden over je tijdsbesteding
  • het managen van schaarse tijd
  • ervaren van tijdsdruk en betekenis van schaarse tijd voor jezelf
  • samenwerken vanuit schaarse tijd.

De sjoelbak speelt in deze aanpak een centrale rol. Wilt u meer informatie over deze speelse aanpak? Neem dan contact met ons op.

Aan de bak met de Sjoelbakdialoog - speelse vragen over de organisatie van schaarse tijd_250515