Zorgsector & Kanteling


AdMova is specialist in de zorgsector op het gebied van arbeidstijdenmanagement, duurzame inzetbaarheid, werkdrukbalans en omgaan met schaarse tijd.

We ondersteunen zorgondernemingen met advies, opleidingen, coaching en intervisie.

Kanteling werktijden VVT

Door onze jarenlange ervaring in de VVT (ontwikkeling van de aanpak Werkdrukbalans & Energie; mede-ontwikkeling van onderdelen van de roosterkit, in opdracht van sociale partners) zijn we een solide partij om voor u de in de cao VVT afgesproken kanteling van de werktijden te begeleiden. Meer weten? Erna van der Weerd helpt u graag op weg.

kanteling-werktijden-vvt

U kunt van ons een maatwerk aanpak verwachten, die rekening houdt met úw praktijk en mogelijkheden.

Zelfmanagement en werktijden

Het ontwikkelen van zelfmanagement over de werktijden – in samenhang met de zorg/ondersteuning voor cliënten – is een goed handvat om de ontwikkeling van meer zelfsturing in teams op te pakken.

We gebruiken daarbij onze ladder van invloed en zeggenschap. Zo kan een team vanuit een eigen startpunt een eigen ontwikkeling naar meer zeggenschap over de eigen werktijden doorlopen. In de praktijk blijkt dat het ontwikkelen van meer zeggenschap over de werktijden leidt tot meer overleg over het werk en verwachtingen over de te leveren en ontvangen zorg, oog voor wat de cliënt zelf kan, bewust kiezen voor het wel of niet (zelf) oppakken van zorgtaken, het stellen van prioriteiten.

Invloed-en-Zeggenschap_AdMova-2012

 

Duurzame zorg en duurzaam werk

Met onze oplossingen bouwt u ook aan een effectieve verbinding tussen duurzame zorg en duurzaam werk.

Zo ontwikkelt u een gebalanceerde afstemming tussen de zorg en de inzet van uw medewerkers – op korte én op langere termijn.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het stellen van prioriteiten en duidelijke doelen bij de zorgverlening en het samen vinden van een goede planning en organisatie van de inzet van de personele capaciteit.
  • Gerichte stappen zetten om de talenten en de ontwikkeling van medewerkers af te stemmen op ontwikkelingen in de zorg.
  • Een goede bezetting garanderen tijdens pieken en dalen in het werk en tijdens vakantieperioden.
  • Het organiseren van een passende flexibiliteit bij een variërende zorgvraag en voor onvoorspelbare gebeurtenissen.

We werken systematisch een aantal stappen door, met als startpunten de te leveren zorg en ondersteuning voor cliënten en de beschikbaarheid van medewerkers. We kijken daarbij steeds naar mogelijkheden om te sturen op de zorg en het werk. Invloed van medewerkers over hun werk en inzet is daarbij een speerpunt.

Effectieve verbinding zorg-arbeid_AdMova_2014 oplossingen voor de zorg

Netjes plannen: van zorgstrategie tot operationeel rooster

U werkt via visieontwikkeling aan een eigen strategie op de zorgmarkt en de arbeidsmarkt, met aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en continuïteit van zorg. U verbindt uw toekomstvisie aan zakelijke prognoses voor personeelsontwikkeling en de ontwikkeling van de cliëntvraag. U vertaalt uw doelstellingen naar concrete, operationele managementprocessen. In de uitvoering komt u zo tot een effectieve verbinding tussen de zorg en ondersteuning die met cliënten wordt afgestemd en het werk dat de medewerkers doen. Deze aanpak is ook geschikt voor zelfsturende teams.

We reiken u innovatieve ideeën aan om uw organisatie te ontwikkelen.
We helpen u om de planning van het werk en de zorg transparant, begrijpelijk en aanstuurbaar te maken.

Onze aanpak verbindt steeds de “zachte” organisatie (menskant) met de “harde” organisatie (cijfers en business).
Tegelijk leggen we steeds de relatie tussen zorgvraag (wat is nodig?) en hoe medewerkers ingezet kunnen worden (wat kan gedaan worden?).

Onze begeleiding bestaat uit een planmatige aanpak, op maat gemaakt met (speelse) workshops, trainingen, intervisie en coaching, diverse werkvormen en rekentools.