Menselijk


De menselijke maat

Mensen zijn geen machines. Ze verschillen in hun mogelijkheden en ambities. Als goede werkgever zoek je naar mogelijkheden om de eisen en mogelijkheden vanuit het werk op een goede manier af te stemmen op wat voor jouw mensen mogelijk, wenselijk en haalbaar is. 

AdMova gebruikt hierbij de Werkdrukbalans. De Werkdrukbalans helpt u om op een overzichtelijke en systematische manier het gesprek over de organisatie en planning van het werk aan te gaan.

werkdrukbalans_AdMova_201014

Een goed gesprek als startpunt

Werken aan menselijke organisaties begint met een goed gesprek.

Zo’n gesprek start bijvoorbeeld met één van de volgende vragen:

  1. Hoe ziet het werk eruit en hoe hebben we het nu georganiseerd? 
  2. Hoe ziet de inzet van onze medewerkers er nu uit?
  3. Waar houden we rekening mee in onze werkplanning?
  4. Waar houden we rekening mee bij het plannen van onze openingstijden en werktijden?
  5. Welke afspraken hebben we gemaakt over zaken als zeggenschap, verantwoordelijkheden, zelfsturing, rolverdeling, samenwerking?
  6. Welke grenzen stellen we aan onze flexibiliteit?
  7. Wat doen we aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers?
  8. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met plezier blijven werken?

 Zo krijgt u meer zicht op wat er gebeurt in uw organisatie en wat er leeft onder uw medewerkers. En dat geeft u een goede basis om uw organisatie op een gezonde manier verder te ontwikkelen.

Wilt u ook aan de slag om uw organisatie duurzaam, zakelijk en menselijk te organiseren? Wellicht is dan één van onze workshops interessant voor u. U kunt ons ook bellen of mailen voor een vrijblijvend gesprek.