Disclaimer


Aan de inhoud van www.admova.nl hebben wij de grootst mogelijke zorg besteed. We kunnen echter niet uitsluiten dat de informatie op deze website onjuistheden of onvolkomenheden bevat. AdMova kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op www.admova.nl. Aan de informatie op www.admova.nl kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.