Duurzaam – Zakelijk – Menselijk plannen en organiseren, ook bij onregelmatige werktijden

Een succesvolle organisatie stuurt op een duurzame toekomst met tevreden klanten / cliënten.

We starten met aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de duurzaamheid van de organisatie zelf. Dat betekent: “doen wat ertoe doet” voor je klanten / cliënten. Met oog voor zakelijke uitgangspunten. Mensen spelen hierin een centrale rol. Als zij met plezier werken vanuit hun eigen talenten, dragen ze bij aan de meerwaarde van de organisatie. Zij hebben daarbij heldere werkkaders en ruimte nodig om zelf te kunnen werken aan een goede planning en organisatie van het werk. 

Grip op dynamiek in het werk en vitaliteit van medewerkers

Dynamiek en onvoorspelbaarheid van werk en inzetbaarheid van medewerkers kunnen voor stress en kosten zorgen. Wij helpen u met het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor een passende, flexibele planning en organisatie. We helpen uw organisatie om een verbinding tussen een goede werkdrukbalans en effectief arbeidstijdenmanagement te leggen.
Dat doen we in de zorg, bij de overheid en 7×24 uurs dienstverleners.

Specialist in situaties waarin duurzame inzetbaarheid, werkdruk en werktijden van belang zijn

Duurzame inzetbaarheid, werkdruk en werktijden zijn met elkaar verbonden. Onregelmatige werktijden, roosters en ploegendiensten verdienen daarbij extra aandacht. Ze hebben een grote invloed op het werk- en privé ritme van mensen en brengen extra gezondheids- en welzijnsrisico’s met zich mee. Wij helpen om deze risico’s te beperken, zeggenschap over werktijden in goede banen te leiden en oog te houden voor een gezonde organisatie.

Dat doen we: 

 • Als er de behoefte of het verlangen bij medewerkers is om richting / ideeën te ontwikkelen om hun duurzame inzetbaarheid te vergroten.
 • Als er signalen zijn van overbelasting, werkdruk, ontevredenheid en een gebrek aan vitaliteit.
 • Als een organisatie beleid wil ontwikkelen voor strategische, tactische en operationele personeelsplanning.
 • Bij het ontwikkelen en invoeren van scenario’s voor duurzame inzet van generaties.
 • In situaties waarin het wenselijk is om zelfsturing en zelfroosteren met elkaar te verbinden.

Bijvoorbeeld in:

 • de zorg en dienstverlening voor cliënten. Zodat uw professionals op de juiste momenten passende zorg en diensten kunnen verlenen aan uw cliënten. Met een flexibiliteit die daarbij past. Ook bij veranderende wetgeving, de huidige transities in de zorg en een dynamische zorg- en arbeidsmarkt.
 • 7×24 uur dienstverlening, bijvoorbeeld bij de politie, brandweer en ambulancediensten.
 • semi continu dienstverlening, zoals bijvoorbeeld buitendiensten.

Grote en kleine vragen:

 • bij teams én in grotere samenwerkingsverbanden zoals afdelingen of werklocaties;
 • onderzoek naar werkdrukbeleving en naar tevredenheid van medewerkers met het werk;
 • begeleiden van de ontwikkeling van arbeidstijdenmanagement en vitaliteitsmanagement;
 • intervisie en begeleiding bij vragen over werkdruk, werkplezier, vitaliteit en zelfregie.

Evidence based

AdMova werkt vanuit wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie en werktijdenergonomie, met bewezen effectieve methoden. We combineren dit met de analyse van gegevens uit uw eigen bedrijfsvoering (werkanalyse) en het personeelsinformatiesysteem (harde gegevens over de inzet en inzetbaarheid van personeel).