De Werkdrukbalans Toolbox


Een uitgebreide Toolbox om te werken aan een optimale werkdrukbalans

 

De Werkdrukbalans Toolbox bestaat uit diverse ondersteunende instrumenten, waaronder vragenlijsten, praktische checklists en rekentools. De uitkomsten laten u snel zien of u voldoende, deskundige en ervaren medewerkers in huis heeft om het werk goed te doen.

De instrumenten uit de Werkdrukbalans Toolbox zijn eenvoudig in gebruik, praktisch en gebruiksvriendelijk. 

U hoeft geen trainingen voor onze rekeninstrumenten te volgen.  U verzamelt alleen de werkplanning- en inzetgegevens in uw organisatie. U ziet in één oogopslag welke risico’s u loopt met uw huidige personeelsbezetting en wat u kunt doen om eventuele problemen op te lossen.

 werkdrukbalans toolbox - zakelijk en menselijk organiseren

Een nieuwe en ontzorgende aanpak om werktijden en bezetting door te rekenen

Wij gebruiken het rekenprogramma “Contractenwijzer” voor het bepalen van de goede balans tussen inzet van medewerkers en werkaanbod. en kunnen we uitrekenen hoe u uw contractenbeleid optimaal kunt vormgeven. Bovendien krijgt u goede handvatten om over deze onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan. U werkt met een systematische en herkenbare aanpak, die zonder veel moeite of investeringen van uw kant tot resultaten leidt.
De gebruikte instrumenten maken deel uit van onze systematische aanpak Werkdrukbalans ® .
We verzorgen programma’s die speciaal gericht zijn op de zorg.

 

Kortom..

AdMova ondersteunt en ontzorgt u bij het beantwoorden van vragen over de planning van zorg en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. 

 

Op doelgroepen afgestemde instrumenten

De toolbox is specifiek bruikbaar voor de volgende groepen:

  • teammedewerkers
  • teamleiders
  • (zorg) management
  • beleidsmakers / bestuur
  • medezeggenschap

 

Aansluiting op arbocatalogus en cao VVT

De instrumenten uit de Werkdrukbalans Toolbox sluiten aan bij de door AdMova voor de arbocatalogus VVT ontwikkelde methode “Sturen op Werkdrukbalans en Energie!”, de “Contractenwijzer” sluit aan op de kanteling van de werktijden. 

Wilt u informatie over onze instrumenten, neem dan contact met ons op.