Samenwerking en kwaliteit


AdMova werkt samen met verschillende netwerken en organisaties

logo NPDI

 

 

 

 

 

AdMova is partner van het NPDI – Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid.
Het NPDI brengt wetenschap en praktijk bij elkaar. Binnen het NPDI maken we volop gebruik van bestaande en nieuwe effectieve methoden. Leden en partners inspireren elkaar en bewaken samen met TNO de kwaliteit.

 

Netwerk Kennisnetwerk Archimedes logo

 

 

 

AdMova is lid van het waardecreatie netwerk Archimedes, een groep specialisten die zich heeft georganiseerd rond het thema “meer waarde in tijd” en het instrument de Taaktuner. Meer informatie over het Kennisnetwerk Archimedes vindt u in deze brochure.

 
Logo_NIP_Registerpsycholoog_PMS

 

Erna van der Weerd is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Zij is registerpsycholoog NIP | Arbeid & Organisatie.
Erna van der Weerd is lid van de projectgroep Duurzame Inzetbaarheid van het NIP.

 

 

 

Ooa

 

 

Erna van der Weerd is lid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Zij is lid van de werkgroep intervisie en begeleidt consultants als facilitator intervisie.

Ze is daarnaast CRP-gecertificeerd assessor CMC (Certified Management Consultant).

 

 

 

nvalogo

 

 

 

Via het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen beschikt AdMova over actuele kennis op het gebied van cao-ontwikkelingen.